Image Alt

Pravila in pogoji nagradnega izziva »OPTImalen izziv«

 1. Organizator nagradnega izziva »OPTImalen izziv« (v nadaljevanju: nagradni izziv) je Zavod za šport in rekreacijo Opti-Motus, Novakova ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

 1. Namen nagradnega izziva je promocija aktivnega življenja in zdrave prehrane. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 

 1. V nagradnem izzivu lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Nagradni izziv poteka od (ponedeljek) 26.7.2021 do (nedelja) 8.8.2021 do 23.59 ure.

 

 1. Udeleženci nagradnega izziva v nagradnem žrebanju sodelujejo tako, da sprejmejo pravila in pogoje sodelovanja v igri, začnejo izziv, 5 dni zaporedoma sodelujejo v izzivu in na koncu oddajo svoje osebne podatke (elektronsko pošto). Nagradni izziv bo deloval preko platforme Facebook Messenger. Posameznik lahko v nagradnem izziv sodeluje samo enkrat in je v žrebu za nagrado samo enkrat. Če nagradni izziv izpolni večkrat, se za sodelujočo verzijo šteje izključno njegova prva verzija, medtem ko ostale niso veljavne. Nagrada ni izplačljiva v gotovini.

 

 1. Nagrada:

 

V sklopu tega nagradnega izziva bodo izžrebani 3 nagrajenci. Glavna nagrada je celodnevno razvajanje v spa centru hotela Intercontinental, druga in tretja nagrada sta 30% popust za nakup mesečne fitness vstopnice v hotelu Intercontinental.

 

 1. Izbor nagrajenca:

 

Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen z računalniškim programom, ki bo med vsemi sodelujočimi, ki so pravilno oz. v celoti izpolnili kviz, pustili podatke ter se strinjali s pravili in pogoji, izbral naključne nagrajence.

 

 1. Nagrajenci bodo objavljeni bodisi na Facebook strani OptiMotus oz. na spletni strani optimotus.si. Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri daje svoje soglasje k objavi imena in priimka med nagrajenci. Organizator si pridružuje pravico, da objavi ime in priimek sodelujočih na zidu Facebook OptiMotus, na spletni strani www.optimotus.si in v ostalih komunikacijskih kanalih.

 

 1. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 

 1. Nagrajenci bodo o rezultatih obveščeni preko e-naslova, ki so ga oddali tekom izziva.

 

V kolikor nagrajenec svojih podatkov, ki so potrebni za izročitev nagrade, ne posreduje v roku petih (5) delovnih dni od prejetega e-sporočila, organizator smatra, da se odpovedujejo nagradi.

 

Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tem nagradnem kvizu in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen drug namen.

 

 1. Za prevzem nagrad bo moral nagrajenec preko e-pošte posredovati naslednje podatke: ime, priimek in telefonsko številko. O prevzemu nagrade se bo nagrajenec naknadno dogovoril z organizatorjem.

 

 1. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 

 • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • nedelovanje spletnega mesta optimotus.si, nedelovanje platforme Facebook Messenger, nedelovanje aplikacije Facebook ali nedelovanje platforme/aplikacije Chatfuel, preko katere poteka nagradni izziv,
 • kakršnekoli neželene posledice in/ali poškodbe, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem izzivu,
 • kakršnekoli morebitne stroške, ki bi nastali s sodelovanjem v nagradnem izzivu,
 • kakršnekoli posledice koriščenja nagrad.

 

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost ter na lastno odgovornost tudi sodelujejo v nagradnem izzivu.

 

 1. Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradnem izzivu pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

 

 1. Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradnega izziva ter za podelitev nagrad. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradnega izziva predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradnem izzivu.

 

 1. V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradnega izziva izključi iz nadaljevanja nagradnega izziva. Ta določba velja tudi po preteku nagradnega kviza.

 

 1. Organizator si pridržuje pravico do prekinitve nagradnega izziva v vsakem trenutku, brez navedbe razloga.

 

 1. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega izziva bo organizator sodelujoče obveščal bodisi z dopisom po e-pošti, z obvestilom prek spletne strani optimotus.si oz. na družbenih omrežjih.

 

 1. V PRIMERU SPOROV:

ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Pravila pričnejo veljati dne 26.7.2021, s pričetkom nagradnega kviza.

Zapri

Pokličite me na: +386 68 126 330

Delovni čas

Ponedeljek – Petek:
7:00 do 12.30 in 16h do 20h

Sobota in nedelja:
po dogovoru
Sledite mi na
About